Structure of Education Development Foundation

Honorary presidents:
Wang Yingjun, Liu Zhengyi, Liu Shudao, Liu Huanbin, Cheng Siwei, Xu Ruisheng, He Jingtang, Yu Xiongwu, Song Hai, Zhang Haiming, Zhang Qunshan, Li Yuanyuan, Li Dongsheng, Li Zhuobin, Chen Cheng, Chen Jian, Pang Zheng, Lin Weiping, Lin Shusen, Lin Xiaohong, Luo Aimei, Hu Zheyi, Mo Daoming, Liang Weifa, Huang Hongsheng, Huang Jianping, Huang Weisong, Cai Li, Cai Jianzhong
 
Honorary Trustees:
Ou Haoguang, Fang Guiquan, Wang Bin, Wang Wensheng, Wang Shirong, Wang Lefu, Wang Weixian, Wang Anli, Wang Youren, Wang Xingsheng, Wang Hesheng, Deng Liangbo, Feng Wenhui, Lu Ruxi, Ye Mao, Bai Tao, Liu Dayun, Liu Xiaohui, Liu Anhua, Liu Zhihong, Lv Tingxiu, Lv Yiqiang, Zhu Jianghong, Zhu Peikun, Xu Guan, He Xiaopeng, He Shaocong, He Xinming, Wu Zhouchun, Wu Yaogen, Zhang Tao, Zhang Bo, Zhang Zhidong, Li Hua, Li Ting, Li Lin, Li Yongxi, Li Botian, Lishe Shaohong, Li Jinsheng, Li Mantie, Yang Dong, Yang Anping, Yang Bingsheng, Yang Xiaoxi, Shen Hui, Xiao Weichang, Chen Weirong, Chen Guoxiong, Chen Jianfa, Chen Jianxin, Chen Tiequn, Chen Weiying, Chen Duancheng, Mai Boliang, Xian Ran, Yi Xianzhong, Lin Kui, Lin Bozhou, Luo Fei, Luo Yuanfang, Zheng Haifa, Yao Zhenhua, Jiang Fengwei, Hu Guangliang, Hu Jianxin, Hao Zhenxi, Zhong Fenqiang, Zhong Liehua, Tang luzhou, Xu Yingbin, Ao Xiaoqiang, Mo Tianquan, Mo Huocai, Yuan Wenjun, Yuan Jinyu, Guo Jianji, Gao Zhiqing, Kan Liang, Liang Wei, Liang Ming, Liang Ying, Liang Jie, Zhang Feng, Huang Xiaoxi, Huang Shisheng, Huang Changhua, Huang Rongtian, Huang Jiawu, Huang Hongming, Zeng Huidian, Zeng Yingru, Wen Zhifen, Han Dajian, Lu Chuping, Zhan Zhiyong, Liao Junwen, Liao Qingqing, Tan Songbin, Li Jirong, Huo Dongling, Qu Jinping
 
President of Trustee Board: Du Xiaoming
Vice Presidents of Trustee Board:
Peng Xinyi, Zhang Zhengang, Liu Qijin, Yu Qijun, Peng Shuolong, Qiu Xueqing, Zhu Min, Zhang Xichun, Dang Zhi
 
Trustees:
Wang Danping, Feng Xiaoning, Wu Chunnian, Zhang Shusheng, Li Weizhong, Li Lianzhu,
Chen Yan, Chen Haijia, He Jianhua, Lian Weijie, Fan Jiaqiao, Zhao Yonglin, Tao Shaojing,
Jian Weiwen, Tan Zhiwei
 
Supervisory Committees: Liang Jingrui, Xie Xiaopeng
Secretary-genearl: Chen Yan
Chief Financial Officer: Su Yunfa
Vice secretary-general: Xu Zhonghua
SCUT Education Development Foundation office
Section Chief: Su Yuyan
Project secretary: Wu Zhuoshen, Wang Jianchang
Telephone: 86-20-22236976
Fax: 86-20-87110668
Email: scutef@scut.edu.cn
Finance Officer: Huang Ganyuan  Telephone: 86-20-87110162-26